4. des, 2020

"Rapport" fra Sanitetsforeningen

På denne "snodige" dagen (4.des. 1970) i Vestfossens historie sto denne lille saken i spalten "Smånytt fra Øvre Eiker" i DT&BB.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no