7. des, 2020

Ingen julelønn til de oppsagte ved Vestfos - del 1

Oppslaget er fra Arbeiderbladet 7. des. 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbiblioteket. www.nb.no