7. des, 2020

Vansklig å fatte - Hjemme hos Arne og Ellen Bogen

Oppslaget er henta fra Arbeiderbladet 7. des. 1970. De har vært på hjemme hos reportasje hos blylodder Arne Bogen.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no