8. des, 2020

Vestfos var ikke den eneste som gikk "overende"

Det at Jarlsberg Paper Mill også går over ende samtidig med Vestfos hjalp neppe særlig på arbeidsmarkedssituasjonen...
Oppslaget er fra DT&BB 8. des. 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no