10. des, 2020

Kjøpmann Aage Dæhlin

Bildet er fra DT&BB 10. des. 1970
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no