10. des, 2020

Johannes Gulliksen

Bildet er hentet fra forsiden av DT&BB 10. desember 1970. Det ledsaget oppslaget "Det ryker ikke mer fra pipene ved Vestfos.
Bildet viser Johanne Gulliksen, tredje generasjon ved bedriften. Bestefaren hans var med å bygge fabrikken.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no