13. des, 2020

Elva er blitt klarere etter fabrikkstoppen

Denne lille epistelen er hentet fra spalten "Smånytt" fra Øvre Eiker" i DT&BB 14. desember 1970.
13.desember var en søndag og det var avisfri.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no