13. des, 2020

Sik-fisket i Eikern er i gang

Oppslaget er hentet fra DT&BB 15. des. 1970.
13. des. 1970 var en søndag. Og søndag var avisfri.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no