15. des, 2020

Stort vaskeri på Fredfos i Vestfossen kan kanskje starte i januar.

Oppslaget er fra DT&BB 15 desember 1970
Avisen finnes i Nasjonabibliotekets arkiv. nb.no