15. des, 2020

Nye anmeldelser mot Vestfos - del 2

Siste del av oppslaget om dekningsløse sjekker i Arbeiderbladet 15. desember 1970
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no