15. des, 2020

Nye anmeldelser mot Vestfos

Oppslaget er hentet fra Arbeiderbladet 15. des. 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no