16. des, 2020

Julelønna ved Greaker er sikret

Arbeidsstokken ved Greaker får penger til jul. Er vel på grensen til at denne hører hjemme her, men konkursen ved Vestfos skaper trøbbel også for arbeidsstokken ved Greaker.
Hentet fra Arbeiderbladet 17. desember 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no