18. des, 2020

Det skal festes i bygd og by

Annonsene er fra DT&BB 18. desember 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no