18. des, 2020

Ole M. Mustad ut av styret for Greaker

Oppslaget er hentet fra Arbeiderbladet 18. desember 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no