18. des, 2020

Så fikk de noen kroner før jul...

Oppslaget er hentet fra DT &BB sin forside 18. des. 1970.
- Og det er hele oppslaget... det tyder jo på at det skulle stått noe mer, men det finnes ikke...
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no