19. des, 2020

Krogstad med innskrenkning

Oppslaget er fra Arbeiderbladet lørdag 19. desember 1970
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no