31. des, 2020

Inge Christofersen med plate

Oppslaget er fra DT&BB 31. desember 1970.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no