14. nov, 2020

Olsok

Diktet Olsok av Alf Røgeberg stod på forsiden av Buskeruds Blad 28. juli 1926.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no