Svartkatten

Her samles stoff om skuespillet Svartkatten. Et stykke som hadde premiere 22. april 1971

Svartkatten er et teaterstykke basert et gruppearbeid ved Nationalteatret. Sangene fra stykket ble også gitt ut på en LP. 

Bakgrunnen for produksjonen var konkursen ved Vestfos Cellulose i desember året før.

250 arbeidere mistet jobben. Mange var eldre arbeidstakere, med små utsikter til ny jobb i Vestfossen. 

Skuespillere ved teateret engasjerte seg i saken, og laget stykket i samarbeid med oppsagte Vestfos-arbeidere. 

Svartkatten var en klart politisk produksjon, med brodd både mot det man så som kapitalmakt og pampevelde.

Svartkatten var også helt klart et innlegg mot norsk medlemskap i EEC, i forkant av folkeavstemmingen som skulle holdes i 1972.  Royaltyinntektene av albumet gikk til Folkebevegelsen mot EEC og Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid.

Her finner du stoff fra nyhetsstoff fra stoppen: Cellulosestoppen - www.torkennethtalmo.com

 

 

Denne artikkelen er hentet fra Drammens Tidende 23. april 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

"Svartkatten" seiret - Publikum begeistret. Det var en av overskriftene i Arbeiderbladet 23 april.
- En annen overskrift på samme side ser du under her: "Svartkatt" vrangbilde av det som skjedde...
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. www.nb.no

Fagforeningsformannen reagerte sterkt på i hvert fall deler av innholdet i "Svartkatten".
Artikkelen er hentet fra Arbeiderbladet og fortsettelsen finner du på bildet under.

Drammens Tidende sin anmeldelse av Svartkatten: