22. des, 2020

Europa

Dette diktet sto på trykk i Osloavisen Tidens tegn 13. november 1916.
Avisen finnes i nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no