3. jan, 2021

Resultater herrer A og B

Resultatene er hentet fra Ringerikes Blad 4. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no