4. jan, 2021

Utvalgte skiskytingsresultater fra Løvenskioldbanen

Oppslaget er fra DT&BB 4 januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no