5. jan, 2021

Landsrennet på Kongsberg: Lars Bjørgum nr. 11 i b-klassen

Hentet fra DT&BB 5. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. no. nb.no