5. jan, 2021

Bekken og Skaug vant på Kongsberg

Resultater på de neste bildene.
Hentet fra DT&BB 4. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. no. nb.no