5. jan, 2021

Alt dette for å ha rappa noe småtteri

Fire ungdommer tatt i Vikersund etter å ha tatt med seg noe småtteri fra Coop Wendelborg Hokksund.
Hentet fra DT&BB 5. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. no. nb.no