6. jan, 2021

Wettergren gir seg på gymnaset i Hokksund

Notisen er hentet fra spalten "Smånytt fra Øvre Eiker" i DT&BB 6. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no