6. jan, 2021

Vestfos Fagforening 60 år

Notisen er hentet fra spalten "Smånytt fra Øvre Eiker" i DT&BB 6. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no