7. jan, 2021

Neppe flyplass i Drammen

Denne overskriften og ingress er fra DT&BB 7. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no