8. jan, 2021

Gjeldsfengsel

Denne overskriften og ingressen er fra DT&BB 7. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no