8. jan, 2021

Halvparten av de oppsagte med ny jobb

Oppslaget er fra DT&BB 7. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no