9. jan, 2021

Åpningstidene ved badet i Vestfossen januar 1971

Annonsen er fra DT&BB 9. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no