9. jan, 2021

Oppmuntrende skatteinngang

Notisen er fra DT&BB 9. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no