9. jan, 2021

Nye protester mot E-76

Oppslaget er fra DT&BB 9. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no