10. jan, 2021

Så vannspruten sto på Fiskumisen

Haug BU arrangerte ferdighetsprøver for bil og sjåfør på Fiskumvannet søndag 10. januar 1971.
Som en ser var det en del overvann...
Satte en opp farten ble det nesten som et outboard-race, med bølger for baugen.
Bildet er hentet fra DT&BB 11. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no