10. jan, 2021

Kjell Hovda måtte gi tapt for Tor Svendsberget

Flere resultater på bildet under
Hentet fra DT&BB 11. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no