11. jan, 2021

Arne Bakke med heder fra HIL

Notisen er hentet fra DT&BB 11. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no