11. jan, 2021

Mer å gjøre for lensmannen i Nedre

Notisen er hentet fra DT&BB 11. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no