12. jan, 2021

Fagfolk var det neppe!

Forøvrig kan det sies at innbruddstyvene ikke tok med seg mye.
Overskrift og ingress er fra DT&BB 12. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no