12. jan, 2021

Bør mannen ha stemmerett?

Fabuleringen om mannens stemmerett er ført i pennen av signaturen grr.
Den er hentet fra DT&BB 12. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no