13. jan, 2021

Smånytt fra Skåssælva

Hentet fra DT&BB 13. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no