14. jan, 2021

Hele dameeliten i langrenn til Hokksund

Hentet fra DT&BB 14. januar 1971
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no