14. jan, 2021

Veien som aldri kom...

Overskrift og ingress er hentet fra DT&BB 14. januar 1971.
Vil du lese mer så finnes avisen i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no