15. jan, 2021

Stakk av etter trafikkuhell i Mjøndalen

Hentet fra DT&BB 15. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no