15. jan, 2021

Likviditeten er i orden

Overskriften er hentet fra DT&BB 15. januar 1971.
Vil du lese mer om saken så finner du avisen i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no