15. jan, 2021

Så ble det avlyst

Hentet fra DT&BB 15. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no