15. jan, 2021

Arbeidsformidlingen har fortsatt to kontordager i Vestfossen

Hentet fra DT&BB 15. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no