16. jan, 2021

Innbrudd hos Inor i Solbergelva

Hentet fra DT&BB 16. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no