17. jan, 2021

Berit M. Lammedal suveren i Eikersprinten søndag 17. januar

Hentet fra DT&BB 18. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no