18. jan, 2021

Årsmøte i Vestfossen Vanførelag - Ruth Vincent gjenvalgt

Hentet fra DT&BB 18. januar 1971.
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no