18. jan, 2021

800 justissaker i 1970

Hentet fra avisen DT&BB 18. januar 1971
Avisen finnes i Nasjonalbibliotekets arkiv. nb.no